Estetik Uygulamalar

Mimari faaliyetler, işlevsel açıdan verimli, ekonomik olarak ise uygulanabilir ve estetik açıdan hoşa giden çeşitli bina türlerinin inşaatlarının planlanması tasarlanmasının oluşturması, inşa edilmesi, inşa edilmesi ve yürütülmesini içeren bir tasarım sürecidir. İç Mimar Fatma Sapan ve 34 Metrekare Ekibi bu süreçte sizlerin yanınızda…

Binaların tasarım süreçlerinde en önemli iki faktör Biçimsellik ve İşlevselliktir . İşlevsellik süreci , bina tasarımlarının en önemli yönünü ortaya koyar. Diğer yönü ise yapı formu ya da estetiktir.

Estetik kavramı ise, zevkin doğası ve dışavurum ile ilgili felsefi bir çalışma dalını oluşturur. Diğer bir deyişle, görünüşdür. Estetik, duyusal algılama sürecinde anlama ya da duyusal bilgiye atıfta bulunan Yunanca ‘aisthetikos’ kelimesinden türerilmiştir.

Estetik uygulamalarda resim ve heykel, mimari görsel olarak kabul edilebilirken sanat felsefesi de estetik olarak uygulanabilir. Fakat bu uygulamalar da estetik uygulamalar; binalar ve mimarlık, fiziksel gereksinimler nedeniyle karmaşıklaşır ve bütçe , yapı , yönetmelik , iklim, hava gibi yani tasarım yapısı ile tasarım edilmektedir.

Ne zaman ki mimarlar; tasarım binalarını kullanmak yaratıcı süreci birleşik bir bütün oluşturmak için bu farklı gereksinimleri rasyonalize eder.Daha fazla bilgi için Mimarlık Ofisimiz ile irtibat kurun…

Estetik Uygulamalar mimarisi şunları içermektedir :

 • Hat
 • Şeki
 • Boyut
 • Doku
 • Renk
 • Denge
 • Birlik
 • Hareket
 • Vurgu / kontrast
 • Simetri
 • Uzay
 • Hizalama
 • Kültür
 • Bağlam

Tüm bu nitelikler mimarlık ofisimiz için toplu olarak önemlidir ve tasarım üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mimarlarımız her zaman bu kuralları esnetirler. Hepimiz Organik Mimari ve Dekonstrüktivizmi konusunda bilgi sahibiyiz . Estetik bakanın gözlerinde saklıdır.

Bu durum yalnızca onları gören kişinin algısıdır.

Tasarımlarımız işlevsel olarak verimli ve estetik açıdan iyiyse,en önemlisi müşteri hoşuna gidiyorsa, hiçbir şey için endişelenmenize gerek yoktur.

Sütun Uygulaması

Sütun türlerine bakıldığında; beton sütunlar, taş sütunlara benzer görünür fakat tipik olarak daha ağırdır ve montajı daha zor olabilmektedir. Bunların; kalıp yapımını, genellikle betonun içine dökülebileceği istenen şekil ve boyutta dikey bir kalıp gerektirir. Fakat mimarlık ofisimisin yapmış olduğu bazı modern tasarımlar kolaylık sağlar. İç Mimar Fatma Sapan ve 34 Metrekare İç Mimarlık Ekibi ​​​​​nin, her birinin avantajlarını optimize etmek için ikisini de birleştirebilir.

Devamı

Söve Uygulaması

Söve Modelleri Kapı ve pencerelerin yağan yağmur suyu ya da dışarıdan gelebilecek her türlü sıvı maddesinin güvenliğini sağlamak amacıyla; binaların cephe dizaynına mimari estetik kazandırır.

Devamı

Kat Silmesi Uygulaması

İç Mimar Fatma Sapan ve 34 Metrekare İç Mimarlık Ekibi, levhaların ebatlanarak ve de farklı ölçülerde birbirleri ile kompakt hale getirilmesiyle elde edilen kat silmesi ürünleri ile tasarımları yapmaktadır. Kat silmesi uygulamaları, bina dış cephelerinde kat aralarında kullanılarak kabartma efekti ile vurgulanan, katları birbirinden ayırarak konutlara estetik değer katan dekoratif yapı elemanları olarak tercih edilmektedirler.

Devamı

Küpeşte Uygulaması

Küpeşte ve tırabzanlar, yapılı çevremizin neredeyse her gün temas halinde olduğumuz, fakat verili kabul edebileceğimiz iki gerekli parçasıdır.Küpeşteler , insanların kenardan düşmesini engeleyerek yüksek bir yürüyüş yolunun veya merdivenlerin bir parçasıdır. İç Mimar Fatma Sapan ve 34 Metrekare Ekibi mimarlık ofisi uygun küpeşte tasarımlarınızı gerçekleştiriyoruz.

Devamı