14
Haz

Restorasyon Nedir?

Restorasyon

     Önemli bir olaya şahitlik etmiş bir eserin özüne uygun bir şekilde yenilemek amacıyla mümkün olduğu kadar orijinaline az müdahale ile yapılan çalışmalardır. Bu işlem esnasında yapının kendi ruhuna aykırı bir şey eklemek restorasyonun ruhuna aykırıdır. Eser hakkında öncelikle derin bir araştırma ve belgeleme işlemi yapılmalıdır, eserin yapısı kullanılan malzemeler araştırılır gerekli evrak işleri de tamamlandıktan sonra restütatör eşliğinde işleme başlanılır. Yapılan restorasyonlarda genel olarak sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma tekniklerinden yararlanılır.

Sağlamlaştırma

     Eser zaman geçtikçe hava koşullarında ve kullanılan malzemenin içeriğinin değişmesinden kaynaklı eski durumunu koruyamaz ve deformelere uğrar. Tarih boyunca mimarlar bu tarz deforme olmuş yapıları sağlamlaştırarak günümüze kadar ulaşmalarını sağlamışlardır. Sağlamlaştırma işleminde taşıyıcı sistemi sağlamlaştırma, kesit genişletme, mantolama, destekleme gibi işlemler yapılabilir.

Bütünleme

     Bir bölümü hasar görmüş veya zaman içinde dış etkenler sebebi ile kaybolmuş bir parçasının aynı malzemeler ve içerik kullanılarak tekrar eski haline getirilmesidir.

Yenileme

     Bir diğer ismi ile renovasyon, zamanla tarihi yapılar özgün işlevini yitirmekte ve yeni işlevler aramaktadır. Eski yapılar hamamlar, kervansaraylar özel durumlar dışında işlevi dışında kullanılmakta ya da hiç kullanılmadıkları için tahrip olmaktadır. Yenileme işlemi binaların yıkılmasındansa yeni bir işlev kazanması için önemlidir.

Yeniden Yapma

     Çok ender görülse de kullanılamayacak durumda tamamen yıkılmış, harap olmuş olan anıtın veya eserin yeniden yapılmasıdır.

Temizleme

     Çok fazla kirlenmiş ve çiçeklenmiş yüzeyleri eski haline kavuşturmak adına yapılan temizliktir. Eserin yapısına ve içeriğine göre temizleme işlemi de çeşitlilik gösterebilir. Suda çözünen kirler söz konusu olduğunda su ile temizleme işlemi gerçekleştirilir. Bezemeli ve değeri yüksek eserlere ise kimyasal temizlik tercih edilir. Büyük yüzeylerin temizliği için ise mekanik temizlik tercih edilir.

Taşıma

     Yerinde korunması mümkün olmayan binaların, eserlerin bilimsel teknikler ile yerlerinden hareket ettirilip, korunması mümkün bir alana taşınması işlemidir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur işinin ehli insanlarca yapılmasıdır.